North West Wales Amphibian and Reptile Group (NWWARG)
Follow us on Twitter
Join us on Facebook

About us

About Us

 

 

North West Wales ARG (NWWARG) seeks to involve the public in the conservation and recording of reptiles and amphibians. We are developing links with other local conservation groups, and working closely with Bangor University Herpetological Society in order to complete projects and develop records for the area.

 

Between our volunteers, we have the necessary licences to permit full surveys of all species present in our area, including Great Crested Newts and Sand Lizards.

 

We hold annual identification and training events for the correct practices of surveying for reptiles and amphibians. NWWARG also run other activities throughout the year such as habitat management, surveying and monthly meetings. Should you wish to get involved, or simply to be kept updated of our progress, please join our Facebook  or Twitter Page, or email us at northwestwalesarg@gmail.com!

 

 

 

Mae ARG Gogledd-orllewin Cymru (NWWARG) yn ymgeisio i annog y cyhoedd i gymryd rhan mewn cadwraeth a recordio ymlusgiaid ac amffibiaid. Rydym yn datblygu cysylltiau gyda grwpiau cadwraeth leol arall, ac yn gweithio’n agos gyda Chymdeithas Herpetoleg Prifysgol Bangor er mwyn cyflawni prosiectau ac i gynhyrchu recordiau i’r ardal.

 

Rhwng ein gwirfoddolwyr, mae gennym ni’r trwyddedau angenrheidiol i wneud arolygiadau llawn o'r rhywogaethau sy’n bresennol yn ein hardal, gan gynnwys y fadfall dd?r cribog a madfall y tywod.

 

Rydym ni’n cynnal sesiynau hyfforddiant blynyddol ar y dull cywir i arolygu am ymlusgiaid ac amffibiaid. Mae NWWARG hefyd yn rhedeg digwyddiadau arall trwy gydol y flwyddyn megis rheolaeth gynefin, arolygu a chyfarfodydd misol. Os rydych chi eisiau cymryd rhan, neu ddilyn ein cynnydd, dilynwch ni ar ein tudalennau Facebook neu Twitter, neu e-bostiwch ni at northwestwalesarg@gmail.com!

 

 

News

NewsThis user currently doesn't have any posts.

Events

Events

Show Past Events

This user currently doesn't have any posts.

Contact us

Contact Us

 

 

 

 

 

...
-
-

Or Contact/Neu Cysylltwch â :

 

Rhiannon Williams (Chair)

Email: rhiannonwilliams97@gmail.com

Mobile: 07503 075209

Twitter: @Rhiannon_C_W

 

Benjamin Owens (Treasurer)

Email: jbowens1992@gmail.com

 

Bryony Jones (Lead Recorder)

Email: bsp81e@bangor.ac.uk

 

Joshua Smith (Engagement Officer)

Email: bsu6e1@bangor.ac.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upcoming Events

Upcoming events will be listed here.

Latest News

Latest news will be shown here.


© North West Wales Amphibian and Reptile Group (NWWARG)
Website hits: 4926

 
   
Forgot Login?